Serdecznie witamy na Głównej Stronie Internetowej Firmy Thiermann

Pracownicy sezonowi są przydzielani do wykonywania prac bezpośrednio na polach lub w halach produkcyjnych.

W trakcie trwania sezonu szparagowego na polach pracują wyłącznie mężczyźni, ponieważ wycinanie szparagów jest ciężką pracą fizyczną.

Kobiety pracują w tym czasie w hali produkcyjnej. Ich praca polega na sortowaniu, pakowaniu lub obieraniu szparagów.

Zbiory owoców rozpoczynają się pod koniec maja zbiorem truskawek i kończą we wrześniu zbiorami borówki. Przy zbiorach owoców pracują na plantacjach zarówno mężczyźni jak i kobiety, ale pracują oni podzieleni na grupy męskie i kobiece.

Prace przy wszystkich zbiorach na polach i plantacjach polegają przede wszystkim na pracy indywidualnej. Każdy pracownik jest sam odpowiedzialny za osiągnięty przez siebie wynik. Natomiast prace w halach produkcyjnych polegają na pracy zespołowej w małych grupach (od 5 do 17 osób). Ocena pracy zależy przede wszystkim od tego, jak pracuje cała grupa.

Prace związane ze zbiorami odbywają się każdego dnia, tzn. również w niedziele i dni świąteczne.

Ilość prac do wykonania zależy w dużej mierze od warunków pogodowych. Może być tak, że przy bardzo
złej pogodzie będzie się pracować tylko kilka godzin, jak również tak, że przy pięknej pogodzie trzeba
pracować dlużej.